Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 

1. Nærværende aftale

Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver købers og TJELE-CENTER A/S rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Behandlingscenter Tjele A/S formidler gennem ecommerce.dynamicweb.dk.


a. Nærværende aftales virkning
Når køber benytter TJELE-CENTER A/S tjenester, erklærer køber med markering af feltet, "jeg har læst og accepteret TJELE-CENTER A/S vilkår" sig indforstået med betingelserne i nærværende aftale.

 

2. Handler

Alle køb hos TJELE-CENTER A/S sker med kreditkort direkte til TJELE-CENTER A/S. Køber kan betale med Dankort, Visa/Dankort og Mastercard. Efter købet sendes en kvittering for købet direkte til købers e-mailadresse.

a. Rettigheder og forpligtelser
Køber anerkender, at TJELE-CENTER A/S ikke er og ikke kan blive gjort ansvarlig for sælgers og købers adfærd eller for de varer, som sælger udbyder til salg eller levering via TJELE-CENTER A/S services - uanset om sælger er en enkeltperson eller en forretningsdrivende.
b. Forsendelse
Levering foregår med Post Nord, GLS eller fragtmand. På hvert enkelt produkt er den forventede leveringstid angivet. Ved samlet ordre bliver varerne fremsendt enkeltvis pr. producent/sælger.
c. Fortrydelsesret
Ethvert køb foretaget fra TJELE-CENTER A/S er omfattet af fortrydelsesret således, at køber inden for 14 dage fra modtagelsen af varen kan returnere varen til sælger, men kun såfremt varen er i samme stand og mængde som ved modtagelsen. Ved specialfremstillede produkter bortfalder fortrydelsesretten fra det tidspunkt, hvor arbejdet på varen er påbegyndt efter din accept.

Køber kan fortryde købet ved at:
i. Nægte at modtage varen
ii. Overdrage varen til postvæsenet
iii. Returnere varen til sælgers adresse
 

Køber afholder fragtomkostninger ved returnering af varen direkte til sælger, og returnering pr. postopkrævning eller efterkrav accepteres ikke. Køber skal, såfremt fortrydelsesretten udnyttes, give skriftlig meddelelse til TJELE-CENTER A/S herom med angivelse af ordre- og varenummer samt kontonummer til brug ved refusionen af købesummen inkl. leveringsomkostninger jf. 3.5.


d. Reklamation og ombytning
Alle varer formidlet via TJELE-CENTER A/S er omfattet af købelovens almindelige reklamationsfrister, medmindre andet er aftalt.
Hvis den leverede vare er defekt, transportskadet eller der er leveret en forkert vare, forpligter sælger sig til at modtage og inden for rimelig tid behandle skriftlige reklamationer med meddelelser om fejl, herunder erstatte defekte og transportskadede varer og ombytte forkert leverede varer. Sælger forpligter sig ligeledes til at erstatte købers rimelige udgifter i forbindelse med returnering af varen.
Reklamationer afgivet inden for 2 måneder efter købsdato, eller efter at køber har opdaget manglen, anses for afgivet inden for rimelig tid, jf. herved købelovens § 81.
e. Refusion
I tilfælde af returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, sker hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker ved bankoverførsel, og TJELE-CENTER A/S har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme og kan uden videre oplyses pr. e-mail eller anden traditionel korrespondanceform ved oplysning om returnering af varer.
f. Fragtomkostninger
Fragtomkostningerne er indregnet i produkternes salgspriser, hvis andet ikke er oplyst ved det enkelte produkt.
Dette gælder kun forsendelser i Danmark.
g. Omkostninger til betalingskort
PBS opkræver et gebyr for anvendelse af betalingskort. TJELE-CENTER A/S har valgt at dække disse omkostninger, hvis du bruger Dankort, Visa/Dankort og eDankort. For alle øvrige kort opkræves der et betalingsgebyr på 1,25% af omsætningen, hvilket er den betaling, som PBS opkræver Behandlingscenter Tjele A/S.

 

3. Registrering

Køber forpligter sig til at tilmelde sig TJELE-CENTER A/S tjenester med rigtigt navn, adresse samt alle andre nærmere oplysninger, køber bliver bedt om.
Købers kundekonto hos TJELE-CENTER A/S er personlig og må ikke udlånes til andre personer.


a. Kontrakthabilitet
For at blive registreret skal køber juridisk være berettiget til at indgå aftaler om køb eller salg af de på hjemmesiden adviserede varer.
b. Beskyttelse af personoplysninger
TJELE-CENTER A/S forpligter sig til ikke at bruge disse oplysninger til andre formål end til brug for formidlingen, samt ikke at videregive dem til andre fysiske eller juridiske personer, medmindre køber har givet sit samtykke hertil.
Dette gælder dog ikke, hvor lovgivning eller gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig forpligter TJELE-CENTER A/S til videregivelse.

 

4. Handlerne

Behandlingscenter Tjele A/S forbeholder sig ret til at annullere en igangværende eller foretaget handel, hvis tvingende juridiske eller tekniske hensyn nødvendiggør dette.


a. TJELE-CENTER A/S rolle
TJELE-CENTER A/S er ikke part i nogen handler og stiller alene de tekniske hjælpemidler i form af hjemmesiden samt vedr. berigtigelsen af købers betalingsforpligtelser til rådighed i forbindelse med indledning eller gennemførelse af handlerne. TJELE-CENTER A/S agerer hverken som sælger eller leverandør af de varer eller tjenester, der er anført i handlerne, og er således ikke juridiske ansvarlig i relation til de forpligtelser, som gælder for sælgere af disse varer eller tjenester.
TJELE-CENTER A/S er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for en sælgers adfærd eller for de varer eller tjenester, som sælger udbyder til salg eller levering – uanset om sælger er en enkeltperson eller en erhvervsdrivende.
TJELE-CENTER A/S kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varerne eller tjenesterne, for hvorvidt beskrivelsen af varerne er nøjagtige og korrekte, for hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer eller tjenester, eller hvorvidt køber har vilje og evne til at betale derfor.
TJELE-CENTER A/S undersøger ikke på forhånd sælgernes egne beskrivelser eller de omfattede varer eller tjenester. Såfremt sælger eller medlemmer afgiver oplysninger eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af sælgernes eller medlemmernes forpligtelser i henhold til denne aftale, er TJELE-CENTER A/S ikke ansvarlig herfor.

 

5. Ansvar og almindelige betingelser

TJELE-CENTER A/S er ikke erstatningsansvarlig over for køber eller nogen tredjepart for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selv om et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af TJELE-CENTER A/S, eller TJELE-CENTER A/S var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.


a. Force majeure
TJELE-CENTER A/S er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, der skyldes faktorer, som TJELE-CENTER A/S ikke er herre over.
b. Ændringer i nærværende aftale
TJELE-CENTER A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer i nærværende betingelser. TJELE-CENTER A/S forpligter sig til i forbindelse hermed at informere medlemmerne om sådanne ændringer.

6. Klagemuligheder

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.


EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse post@tjele.com.
 

7. Persondataloven

TJELE-CENTER A/S indsamler dine personoplysninger, for at du kan indgå en handel med os på http://webshop.tjele.com. Indsamling af dine personoplysninger sker når du godkender vores handelsbetingelser.


Vi indsamler nedenstående oplysninger:

•Navn
•Adresse
•E-mail adresse
•Information om dit køb
•Telefonnummer

TJELE-CENTER A/S foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere den vare, du har bestilt, til dig.

Personoplysningerne registreres hos TJELE-CENTER A/S og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via TJELE-CENTER A/S, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.


Hvad bruges mine oplysninger til?

Vi benytter først og fremmest dine oplysninger til at behandle og fremsende din ordre foretaget på http://webshop.tjele.com.

Vi vil i nogle tilfælde også benytte dine oplysninger til efterforskning ved mistanke om svindel.


Hvem deles mine oplysninger med?

Dine oplysninger deles med eksterne distributører (herunder GLS, Post Nord) for levering af dine forsendelser og information om levering. Dette kan ske både via e-mail og på SMS.


Den dataansvarlige er centerleder Jan Meincke.


Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.


Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.


Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.


Som registreret hos TJELE-CENTER A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til TJELE-CENTER A/S via e-mail: post@tjele.com