Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Webshop Behandlingscenter Tjele

 

Webshop Behandlingscenter Tjele forhandler vitaminer, bøger, CD'er og kurser. Velkommen indenfor.

 

Webshop Behandlingscenter Tjele vil tilbyde de samme varer, som vi sælger på vores centre i hele landet.

 

Behandlingscenter Tjele, der er landets største og ældste tilbyder behandling for alkoholmisbrug, medicinmisbrug og hashmisbrug, ligesom der også er tilbud til familien til misbrugere - både børn og voksne.

 

Webshop Behandlingscenter Tjele - vitaminer

Mange misbrugere har spist dårligt gennem længere tid, og kroppen har ikke fået de vitaminer og mineraler, den har brug for. Samtidig har alkohol, medicin eller andre stoffer også drænet kroppen.

 

Behandlingscenter Tjele har fået udviklet egne vitaminer, der er særligt velegnede til mennesker, der skal have genopbygget kroppen, når de er på vej ud af et misbrug.

 

Vitaminerne som Webshop Behandlingscenter Tjele forhandler er imidlertid et godt multivitamintilskud til alle.

 

Webshop Behandlingscenter Tjele sælger en del af de vitaminer, mineraler og kosttilskud, som vi også bruger i behandlingen af alkoholmisbrug og medicinmisbrug.

 

Webshop Behandlingscenter Tjele - bøger og musik

Webshoppens bøger strækker sig lige fra bøger, der kan bruges til daglig refleksion og eftertanke, over bøger, der informerer om sygdommen alkoholisme og Minnesotabehandling til biografier skrevet af ædru alkoholikere eller pårørende.

 

Med andre ord sælger Webshop Behandlingscenter Tjele både litteratur, der henvender sig særligt til misbrugere eller pårørende og litteratur, der har et mere bredt sigte.

 

Musikken, som Webshop Behandlingscenter Tjele sælger, er både rockmusik og meditationsmusik.

 

Webshop Behandlingscenter Tjele - kurser

Hvert år afholder Behandlingscenter Tjele en række weekendkurser - Højskoleweekends. Weekenderne henvender sig både til ædru alkoholikere og deres pårørende, og emnerne er som regel brede og almenmenneskelige.

 

Højskoleweekends er et perfekt forum for personlig vækst, erfaringsdeling, fællesskab og netværksdannelse.